Sammenkobling af flere røgalarmer

 – sammenkobling/kodning af røgalarmer 27730/27735

Vi anbefaler, at du gennemlæser nedenstående afsnit INDEN du starter med at sammenkoble/kode dine røgalarmer. Røgalarmerne skal være forsynet med batteri inden kodning. Vær opmærksom på at den røde diode blinker ca. 1 gang pr. minut som indikation på at alarmerne virker.
 

  1. Vælg én af røgalarmerne som “master”.

 

  1. Tryk på “learn” knappen 2 gange indtil LED dioden lyser GRØN. (Dioden kan både lyse rød og grøn) - BEMÆRK - Den grønne LED lyser i ca. 10 sekunder herefter slukkes den igen og er ikke længere aktiv. Den grønne LED SKAL lyse HELE TIDEN under kodningen af alarmerne - slukkes den undervejs, tryk da IGEN 2 gange på “learn”, så den igen lyser grønt.

 

  1. Vælg en af de øvrige røgalarmer der skal kobles sammen med “masteren”

 

  1. Tryk på “learn” knappen indtil LED pæren lyser RØD BEMÆRK - Den røde LED lyser i ca. 10 sekunder herefter slukkes den igen og er ikke længere aktiv. Den røde LED SKAL lyse HELE TIDEN under kodningen af alarmerne - slukkes den undervejs, tryk da IGEN 1 gang på “learn”, så den igen lyser rødt.

 

  1. Tryk OG HOLD på “test” knappen på “master” røgalamen INDTIL både “master” og de øvrige alarmer aktiveres. Først herved har røgalarmerne fået samme kode og fungerer sammen. Det er meget vigtigt at bruge den samme “masteren” HVER gang ellers får røgalarmerne ikke samme kode og fungerer ikke sammen. Gentag fra punkt 2 til 5 indtil alle røgalamer er sammenkoblet.

 
Tips ! Det er også muligt at sammenkoble/kode FLERE røgalarmer på én gang.  Gør følgende:
 

  1. Følg punkt 1 & 2 som beskrevet ovenfor

 

  1. Tryk 1 gang på “learn” knappen på de røg-alarmer som skal kobles sammen med “masteren” - LED dioderne SKAL lyse rødt.  BEMÆRK - Den røde LED lyser i ca. 10 sekunder herefter slukkes den igen og er ikke længere aktiv. Den røde LED SKAL lyse HELE TIDEN under kodningen af alarmerne - slukkes den undervejs, tryk da IGEN 1 gang på “learn”, så den igen lyser rødt.

 

  1. Følg punkt 5 som beskrevet ovenfor.

 
Udvidelse af systemet:
Der kan løbende udvides med flere røgalarmer. Vigtigt - husk at bruge den fra starten valgte “master” røgalarm til sammenkobling/kodning. Hvis dette ikke er muligt skal ALLE røgalarmer kodes på ny: Fjern ALLE batterier fra alle røgalarmerne i ca. 10 min. I sæt alle batterier igen og gentag proceduren beskrevet i afsnittet “sammenkobling/kodning af røgalarmerne”.
 
 
Der kan maximum sammenkobles 15 røgalarmer i samme system. 
Printvenlig version kan hentes her.