Klokken ringer ikke

Når klokken ikke ringer

 Hvis din klokke ikke ringer når dørtrykket aktiveres er der flere ting du skal være opmærksom på:

 • Er der strøm på batterierne i klokken? Prøv med nye batterier – Husk ny kodning efterfølgende
 • Er der strøm på batteriet i dørtrykket? Selv om det lyser kan spændingen være for lav - prøv med nyt batteri - Husk ny kodning efterfølgende
 • Er klokke og dørtryk kodet korrekt sammen? Se nedenstående

Ny kode efter batteriskift / hvis klokken ringer af sig selv eller ikke ringer:

 • Fjern batterierne i både dørklokke og dørtryk i et par minutter
 • Isæt batterierne igen i både dørklokke og dørtryk
 • Tryk herefter én gang på dørtrykket – en ny kode genereres automatisk og sendes til dørklokken. Dørklokken er nu kodet sammen med dørtrykket.
  De fleste dørklokker er lavet til at fungere sammen med op til 4 dørtryk.

Kodning af flere dørtryk til samme dørklokke:

 • Tryk og hold “code setting” knappen (på dørklokkens bagside/i batterirummet) inde i ca. 1-2 sekunder. Dørklokken afgiver et bip som indikation på at den er klar til at registrere endnu en kode fra et dørtryk.
 • Aktiver 2. dørtryk indenfor 5 sekunder for at genere en ny kode som sendes til dørklokken. Dørklokken vil signalere som indikation på at koden er registeret og lagret.
 • Gentag ovenstående procedure (punkt 2) for 3. og 4. dørtryk. Der kan være modeller hvor ovenstående ikke er gældende.

Har du stadig problemer med din dørklokke, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tel. 65 93 03 57 eller e-mail: post@roliba.dk 

Printvenlig version kan hentes her.