Betingelser

Salgs- og leveringsvilkår

Gældende salgs- og leveringsvilkår når du handler med L-Team
Januar 2023
1. Generelle bestemmelser
For alle aftaler mellem kunden og L-Team Ensonordic/Roliba A/S (i det følgende "L-Team") gælder nærværende vilkår.
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid på udstyr hos vores leverandører.
Der tages endvidere forbehold for trykfejl.
1.1 Ansvarsbegrænsninger
De følgende begrænsninger af L-Team's ansvar vedrører L-Team's ansvar i forhold til kunden, herunder både L-Team's mangelsansvar for de leverende produkter og ydelser og L-Team's produktansvar. Begrænsningerne finder dog ikke anvendelse, såfremt L-Team's ansvar som følge af præceptiv lovgivning, herunder at produktansvarsloven og købeloven, ikke kan begrænses.
L-TEAM hæfter endvidere ikke for skader, som kunden kan sikre sig dækning for ved tegning af forsikring i et dansk opererende forsikringsselskab, medmindre L-Team's ansvar følger af ufravigelig dansk lovgivning.
L-Team’s ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige det af L-Team fra Kunden modtagne beløb for de af L-Team leverede ydelser og/eller produkter i en periode på 12 måneder forud for den eventuelt skadevoldende handling.
Skader, som kunden ønsker at gøre L-Team ansvarlig for, skal anmeldes skriftligt til L-Team indenfor rimelig tid.
1.2 Priser
Alle priser er inkl. moms og i danske kroner. Priserne er dagspriser. Alle aftaler indgås på dansk.
Priserne er kun gældende ved salg til kunder med bopæl i Danmark (salg er ikke omfattende Færøerne og Grønland).
L-Team forbeholder sig ret til at ændre priser og vilkår uden varsel.
Pris- og vilkårsændringer på gebyrer fastsat af GLS og NETS (tidligere PBS) og øvrige service partnere kan gøres gældende over for kunden straks fra det tidspunkt, hvor prisændringen fra GLS og NETS (tidligere PBS) og øvrige service partnere træder i kraft i forhold til L-Team.
1.3 Betaling
Betaling på L-Team.dk kan foretages med:
- Dankort
- eDankort
Ved betaling med debit- eller kreditkort, hæves beløbet altid først på dit kort, når varerne reelt afsendes fra vores lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet og alle oplysninger omkring transaktionen behandles af PCI godkendt betalingsgateway.
Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling forbeholder L-Team sig ret til at opkræve et gebyr på 100 kr. per fremsendt rykkerskrivelse og beregner sig morarenter i henhold til renteloven. Er det skyldige beløb ikke afregnet efter fremsendelse af 2 rykkerskrivelser, samt et inkassovarsel, overdrages sagen uden yderligere varsel til vores advokat for inkassobehandling.
Nyhed 30. oktober 2014:
Fra d.d. understøtter vores betalingsgateway kun TLS (Transport Layer Security) - og herved ikke længere dens forgænger SSL (Secure Sockets Layer). SSL er basalt set en sikkerhedsprotokol, der ligesom TLS krypterer de oplysninger, som bliver sendt til og fra betalingsgateway, men på en mere sikker måde.
Windows XP og Internet Explorer 6 understøtter ikke TLS, vælg derfor bankoverførsel som betaling for en bestilling eller kontakt os.
1.4 Ordrebekræftelse
Ved gennemført ordre vil Kunden modtage en ordrebekræftelse, sendt til den af kunden angivne e-mail adresse. Kunden kan altid følge ordrestatus, på PostNord track-and-trace.
1.5 Levering
L-Team bestræber sig på at sende varerne samme dag som ordren modtages. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor ske indenfor 1-3 hverdage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Levering af varer fra L-Team anses for sket, når kunden har fået varen overdraget fra PostNord .
Levering sker via PostNord . Eventuelle omkostninger til fragt afholdes af kunden ved betaling for gennemført ordre. Fragtomkostninger oplyses altid tydeligt inden ordren afgives og godkendes.
1.6 Installation
Det er kundens ansvar, at udstyret installeres korrekt efter forholdene i den relevante bolig. På L-Team.dk findes der en vejledning til installation samt udførlige guides.
Kunden bærer selv ansvaret, såfremt en ændring af forholdene i den relevante bolig påvirker installationens/udstyrets funktion.
1.7 Reklamationsret
Der ydes 2 års reklamationsret på udstyr købt hos L-Team.
Kunden kan reklamere over udstyr, der har fejl eller mangler, som var til stede, da udstyret blev købt. Kunden skal reklamere indenfor rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. Reklamation afgivet indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, betragtes altid som sket indenfor rimelig tid.
Reklamation skal i alle tilfælde ske senest to år efter varens overgivelse til kunden.
Skulle der mod forventning vise sig mangler ved udstyret under reklamationsperioden, repareres dette vederlagsfrit på vort eller producentens værksted eller udskiftes med nyt. L-Team er alene forpligtet til at reparere eller udskifte udstyret inden for en rimelig frist, og kan ikke pålægges et videregående ansvar end dette.
Skade på udstyr som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer, forkert installation foretaget af kunden eller misbrug fra kundens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændringer af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.
1.8 Anvendelse af reklamationsretten
Ved anvendelse af reklamationsretten skal kunden altid vedlægge en erklæring der beskriver udstyrets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, samt kopi af faktura/kvittering for køb.
I tilfælde af reklamation skal udstyret returneres til Roliba A/S, Hvidkærvej 52, 5250 Odense SV, Danmark. Det er ikke muligt at aflevere udstyret personligt på adressen.
Ved udnyttelse af dine 14 dages returret, betaler du selv fragten retur til os.
1.9 Afbestillinger
Ønsker kunden at afbestille eller annullere en afgivet bestilling, skal det ske ved, at ordrebekræftelsen, som kunden har modtaget pr. e-mail, returneres til post@roliba.dk med teksten "Afbestilling" indsat i emnefeltet. Afbestilling skal ske hurtigst muligt og senest inden kl. 10:00 dagen efter, at bestillingen er foretaget. Såfremt udstyret er afsendt fra L-Team, skal kunden blot afvise modtagelsen af pakken fra PostNord.
Du har 14 dages fuld returret hos L-Team gældende fra leveringsdato.
Fortrydes købet skal udstyret være afleveret til PostNord eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.
Udstyret skal returneres i væsentlig samme stand, mængde og emballage, som ved overdragelsen. Hvis udstyret ikke returneres i væsentlig samme stand, ansættes udstyrets værdi skønsmæssigt af L-Team ud fra en mulig salgsværdi og differencen mellem den oprindelige salgsværdi og den estimerede salgsværdi vil blive udbetalt til kunden. Omkostninger ved at returnere udstyret i forbindelse med fortrydelse påhviler kunden.
1.10 Returnering ifm. udøvelse af fortrydelsesretten
Ved returnering forefindes følgende to måder hvorpå kunden kan returnere udstyret:
• Kunden kan afvise at modtage udstyret fra PostNord. I så fald skal kunden gøre PostNord opmærksom på, at de straks skal returnere udstyret til L-Team.
• Kunden kan vælge at modtage udstyret fra PostNord og inden for fristen på 14 dage fra modtagelse af udstyret, returnere udstyret til os. I denne sammenhæng skal kunden vedlægge en kopi af fakturaen for det købte udstyr.
Udgifter til returnering afholdes af kunden. Varerne skal være i ubrudt original emballage. Beløbet kunden får refunderet er den sum som kunden har betalt for udstyret inkl. eventuelle fragtomkostninger i forbindelse med fremsendelse af udstyret til kunden. 
Udstyret skal returneres til Roliba A/S, Hvidkærvej 52, 5250 Odense SV, Danmark med teksten ”Returnering”. Det er ikke muligt at aflevere udstyret personligt på adressen.
2. Support og service
L-Team yder kundesupport alle hverdage mellem kl. 09:00-15:00 på tlf.: +45 65 93 03 57.
Via L-Team.dk er det altid muligt at finde support til installation og brugen af produkterne samt finde de mest gængse spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af vores produkter.
2.1 Reparationer og ændringer i tilslutningsform
Kunden bør regelmæssigt afprøve udstyret, så kunden ved, at produktet fungerer som den skal, samt sikre batteri tilstand i diverse alarmer, sensorer og detektorer. Batteriskift samt omkostninger til batterier påhviler kunden.
Ændringer i tilslutningsform, installation m.v., som følge af kundens eget ønske eller 3. part så som offentlige myndigheder eller kundens forsikringsselskab udføres for kundens regning.
Reparationer eller udskiftning af produkter som følge af f.eks. hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, fejlspænding på forsyningsnet m.v. udføres for kundens regning.
I tilfælde af fejl og mangler ved udstyret indenfor reklamationsperioden og hvor L-Team har erkendt ansvaret for fejlen eller manglen, sørger L-Team for at produktet afhentes af PostNord eller anden service partner. Når det defekte udstyr er modtaget, forsøges dette repareret før returnering. Såfremt reparation ikke er mulig erstatter L-Team udstyret med nyt.